تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - مهتاب کوچه ها
سلام  مهتاب کوچه ها

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

                                   همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم

          شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید 

                                                         عطر صد خاطره پیچید