تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - چنان در قید مهرت پایبندم
یکشنبه 22 فروردین 1389

چنان در قید مهرت پایبندم

• نوشته شده توسط: ali fard


چنان در قید مهرت پایبندم

                                   که گویی آهوی سر در کمندم

گهی بر درد بی درمان بگریم

                                    گهی بر حال بی سامان بخندم

نه مجنونم که دل بردارم از دوست

                                           مده گر عاقلی بیهوده پندمنظرات()