تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - در این خانه به امید تو باز است هنوز
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1389

در این خانه به امید تو باز است هنوز

• نوشته شده توسط: ali fard

دلم آشفته ی آن مایه ی ناز است هنوز

مرغ پر سوخته در پنجه ی باز است هنوز

 

جان به لب آمد و لب بر لب جانان نرسید

دل به جان آمد و او بر سر ناز است هنوز

 

گر چه بیگانه زخود گشتم و دیوانه ز عشق

یار عاشق کش و بیگانه نواز است هنوز

 

خاک گردیدم و بر آتش من آب نزد

غافل از حسرت ارباب نیاز است هنوز

 

گر چه هر لحظه مدد می دهدم چشم پر آب

دل سودا زده در سوز و گداز است هنوز

 

همه خفتند به غیر از من و پروانه و شمع

قصه ی ما دو سه دیوانه دراز است هنوز

 

گر چه رفتی ز دلم حسرت روی تو نرفت

در این خانه به امید تو باز است هنوز

 

این چه سوداست عمادا که تو در سر داری

وین چه سوزیست که در پرده ی ساز است هنوز


نظرات()