تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - سخن با ماه می​گویم پری در خواب می​بینم
شنبه 25 اردیبهشت 1389

سخن با ماه می​گویم پری در خواب می​بینم

• نوشته شده توسط: ali fard

گرم از دست برخیزد که با دلدار بنشینمشراب تلخ صوفی سوز بنیادم بخواهد بردمگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روزلبت شکر به مستان داد و چشمت می به میخوارانچو هر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامتنه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر افتداگر باور نمی​داری رو از صورتگر چین پرسوفاداری و حق گویی نه کار هر کسی باشدرموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ ز جام وصل می​نوشم ز باغ عیش گل چینملبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینمسخن با ماه می​گویم پری در خواب می​بینممنم کز غایت حرمان نه با آنم نه با اینمز حال بنده یاد آور که خدمتگار دیرینمتذرو طرفه من گیرم که چالاک است شاهینمکه مانی نسخه می​خواهد ز نوک کلک مشکینمغلام آصف ثانی جلال الحق و الدینمکه با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم


نظرات()