تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - طبیبی پری چهره در مرو
پنجشنبه 17 تیر 1389

طبیبی پری چهره در مرو

• نوشته شده توسط: ali fard

طبیبی  پری  چهره  در مرو  بود

                              که  در  باغ  دل  قامتش سرو بود

نه  از  درد   دلهای   ریشش  خبر

                               نه   از  چشم  بیمار خویشش  خبر

حکایت   کند    دردمندی   غریب

                               که خوش بود چندی سرم با طبیب

نمی   خواستم    تندرستی   خویش

                              که   دیگر  نیاید   طبیبم   به   پیش

بسا  عقل   زورآور   چیره    دست

                              که سودای  عشقش  کند زیر  دست

چو  سودا خرد   را   بمالید   گوش

                             نیارد   دگر    سر   برآورد   هوش


نظرات()