تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - مکش دریا به خون پروا کن ای دوست
شنبه 14 اسفند 1389

مکش دریا به خون پروا کن ای دوست

• نوشته شده توسط: ali fard

به من گفتی که دل دریا کن ای دوست
                  همه دریا از آن ما کن ای دوست
دلم دریا شد و دادم به دستت
                 
مکش دریا به خون پروا کن ای دوست

کنار چشمه ای بودیم در خواب
                  تو با جامی ربودی ماه از آب
چو نوشیدیم از آن جام گوارا
                  تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب
تن بیشه پر از مهتابه امشب
                 پلنگ کوه ها در خوابه امشب
به هر شاخی دلی سامان گرفته
                 دل من در برم بی تابه امشب


نظرات()