تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - ما ز رسوایی بلند آوازه ایم
سه شنبه 17 اسفند 1389

ما ز رسوایی بلند آوازه ایم

• نوشته شده توسط: ali fard

همچو نی می نالم از سودای دل
              آتشی در سینه دارم جای دل
من که با هر داغ پیدا ساختم
              سوختم از داغ نا پیدای دل
همچو موجم یک نفس آرام نیست
              بسکه طوفان زا بود دریای دل
دل اگر از من گریزد وای من
              غم اگر از دل گریزد وای دل
ما ز رسوایی بلند آوازه ایم
              نامور شد هر که شد رسوای دل
خانه مور است و منزلگاه بوم
              آسمان با همت والای دل
گنج منعم خرمن سیم و زر است
              گنج عاشق گوهر یکتای دل
در میان اشک نومیدی رهی
              خندم از امیدواریهای دل


نظرات()