تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - وای ز دردی که درمان ندارد
پنجشنبه 18 فروردین 1390

وای ز دردی که درمان ندارد

• نوشته شده توسط: ali fard

در پیش بی دردان چرافریاد بی حاصل کنم

                      گر شکوه ای دارم ز دل با یار صاحبدل کنم

 

از گل شنیدم بوی اومستانه رفتم سوی او
                     تا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم

 

 دیدی که من با این دل بی آرزو عاشق شدم

                       با آن همه آزادگی بر زلف او عاشق شدم

 

دیدی که در گرداب غم از فتنه ی گردون رهی
    
                  افتادم و سرگشته چون امواج دریا شد دلم
       


  وای ز  دردی  که درمان  ندارد
 
                        فتادم  به راهی  که پایان  ندارد


نظرات()