تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - چه باشد ناز معشوقان بجز بیگانگی کردن
پنجشنبه 18 فروردین 1390

چه باشد ناز معشوقان بجز بیگانگی کردن

• نوشته شده توسط: ali fard

چه باشد پیشه عاشق بجز دیوانگی کردن

                              چه باشد ناز معشوقان بجز بیگانگی کردن

ز هر ذره بیاموزید پیش نور برجستن

                              ز پروانه بیاموزید آن مردانگی کردن

چو شیر مست بیرون جه نه اول دان و نه آخر

                              که آید ننگ شیران را ز روبه شانگی کردن

سرافراز است که لیکن نداند ذره باشیدن

                              چه گویم باز را لیکن کجا پروانگی کردن

به پیش تیر چون اسپر برهنه زخم را جستن

                              میان کوره با آتش چو زر همخانگی کردن

گر آب جوی شیرین است ولی کو هیبت دریا

                              کجا فرزین شه بودن کجا فرزانگی کردن

تویی پیمانه اسرار گوش و چشم را بربند

                              نتاند کاسه سوراخ خود پیمانگی کرد   

اگر باشد شبی روشن کجا باشد به جای روز

                             وگر باشد شبه تابان کجا دردانگی کردن


نظرات()