تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - من وخاک در می‌خانه و بدنامی‌ها
پنجشنبه 13 مرداد 1390

من وخاک در می‌خانه و بدنامی‌ها

• نوشته شده توسط: ali fard

اولم رام نمودی به دل آرامی‌ها      

     

آخرم سوختی از حسرت ناکامی‌ها

تو و نوشیدن پیمانه و خشنودی دل

     

من وخاک در می‌خانه و بدنامی‌ها

چشم سر مست تو تا ساقی هشیاران است

              

کی توان دست کشید از قدح آشامی‌ها

قدمی رنجه کن از سرو سمن ساق به باغ

     

تاصنوبر نزند لاف خوش اندامی ها

می‌خورد مرغ دل از دوری خال و خط تو

     

غم بی دانگی و حسرت بی‌دامی‌ها

عاقبت چشم من افتاد بدان طلعت نیک

     

چشم بد دور از این نیک سرانجامی‌ها

سر و پا آتشم از عشق فروغی لیکن

     

پختگی‌ها نتوان کرد بدین خامی‌ها


نظرات()