تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی
چهارشنبه 26 مرداد 1390

دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی

• نوشته شده توسط: ali fard

دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی 
                         کز عکس روی او شب هجران سر آمدی
تعبیر رفت یار سفرکرده می‌رسد 
                         ای کاج هر چه زودتر از در درآمدی
ذکرش به خیر ساقی فرخنده فال من
                          کز در مدام با قدح و ساغر آمدی
خوش بودی ار به خواب بدیدی دیار خویش 
                           تا یاد صحبتش سوی ما رهبر آمدی
فیض ازل به زور و زر ار آمدی 
                          به دست آب خضر نصیبه اسکندر آمدی
آن عهد یاد باد که از بام و در مرا 
                          هر دم پیام یار و خط دلبر آمدی
کی یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم 
                          مظلومی ار شبی به در داور آمدی
خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق 
                          دریادلی بجوی دلیری سرآمدی
آن کو تو را به سنگ دلی کرد رهنمون 
                         ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی
گر دیگری به شیوه حافظ زدی رقم 
                         مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی

نظرات()