تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
چهارشنبه 11 آبان 1390

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید

• نوشته شده توسط: ali fard

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید
                     یا تن رسد به جانان یا جان ز تن بر آید
بگشای تُربتم را بعد از وفات بنگر
                     کز آتش درونم دود از کفن بر آید
بنمای رو که خلقی واله شوند و حیران
                     بگشای لب که فریاد از مرد و زن بر آید
از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم
                     خود کام تنگ دستان کی زان دهن بر آید
بر بوی آنکه در باغ یابد جلا ز روید
                     آید نسیم و هر دم گرد چمن بر آید
گویند ذکر خیرش در خیل عشق بازان 
                     هر جا که نام حافظ در انجمن بر آید


نظرات()