تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - نفس برآمد و كام از تو بر نمى آید
چهارشنبه 11 آبان 1390

نفس برآمد و كام از تو بر نمى آید

• نوشته شده توسط: ali fard

نفس برآمد و كام از تو بر نمى آید         فغان كه بخت من از خواب در نمى آید
درین خیال به سر شد زمان عمر و هنوز         بلاى زلف سیاهت به سر نمى آید
بسم حكایت دل هست با نسیم سحر         ولى به بخت من امشب سحر نمى آید
قد بلند ترا تا ببر نمى گیرم         درخت كام و مرادم ببر نمى آید
ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا         ولى چه سود یكى كارگر نمى آید
مگر بروى دلاراى یار ما ورنى         به هیچ وجه دگر كار بر نمى آید
صبا به چشم من انداخت خاكى از كویش         كه آب زندگیم در نظر نمى آید
مقیم زلف تو شد دل كه خوش سوادى دید         وز ان غریب بلاكش خبر نمى آید
ز بس كه شد دل حافظ رمیده از همه كس
كنون ز حلقه ء زلفت بدر نمى آید

نظرات()