تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - وزجان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم
چهارشنبه 11 آبان 1390

وزجان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم

• نوشته شده توسط: ali fard

باید خریدارم شوی تا من خریدارت شوم

                       وزجان و دل یارم شوی تا عاشق زارت شوم

من نیستم چون دیگران بازیچه بازیگران

                       اول به دام آرم ترا و آنگه گرفتارت شوم


نظرات()