تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - دل زود باورم را به کرشمه‌ای ربودی
چهارشنبه 11 آبان 1390

دل زود باورم را به کرشمه‌ای ربودی

• نوشته شده توسط: ali fard

دل زود باورم را به کرشمه‌ای ربودی

                  چو نیاز ما فزون شد تو به ناز خود فزودی

به هم الفتی گرفتیم ولی رمیدی از ما

                 من و دل همان که بودیم و تو آن نه ای که بودی

من از آن کشم ندامت که تو را نیازمودم

                  تو چرا ز من گریزی که وفایم آزمودی

ز درون بود خروشم ولی از لب خموشم

                  نه حکایتی شنیدی نه شکایتی شنودی

چمن از تو خرم ای اشک روان که جویباری

                  خجل از تو چشمه ای چشم رهی که زنده رودی


نظرات()