تبلیغات
ماییم و نوای بی نوایی - مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
چهارشنبه 18 آبان 1390

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

• نوشته شده توسط: ali fard

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
                   بهر درش که نخوانند بی خبر نرود

طمع در آن لب شیرین نکردم اولی 
                   ولی چگونه مگس از پی شکر نرود

سواد دیده غمدیده ام با شک مشوی
                   که نقش خیال توام هرگز از نظر نرود

ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار
                   چرا که بی سر زلف توام بسر نرود

دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی
                   که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
                  که آب روی شریعت بدین قدر نرود

من گدا هوس سرو قامتی دارم
                  که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود

تو کز مکارم اخلاق علمی دگری
                 وفای عهد من از خاطرت بدر نرود

سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم
                چگونه چون قلمم دوددل بسر نرود

بتاج هدهدم از ره مبر که باز سفید
                چو باشه در پی هر صید مختصر نرود

بیار باده و اول بدست حافظ ده
               بشرط آنکه ز مجلس سخن بدر نرود

 


نظرات()